Kā darbiniekiem palīdzēt apzināties viņu darba jēgu

Kā darbiniekiem palīdzēt apzināties viņu darba jēgu

Kad darbinieks novērtē savu darbu par jēgpilnu, to arī izjūt un patiesi tam tic, darbā viņš iegulda vairāk savas pūles, sniedz lielāku atdevi un rezultātā strādā produktīvāk. Iespēja, ka darbu uzteiks darbinieki, kuri ir atraduši dziļāku jēgu savam darbam, samazinās par 69%  [1]. Tāpēc ir svarīgi motivēt un palīdzēt uzņēmuma darbiniekiem atrast jēgu darbā, ko viņi dara. 

“Jēga darbam ir par to, “kāpēc dara”, nevis tikai “ko dara”,” teicis Bostonas koledžas vadības un organizācijas profesors Maikls G. Prats (Michael G. Pratt) [2].

Soļi, kā darbiniekiem atrast jēgu savā darbā

Veidojiet ciešākas attiecības ar kolēģiem un vadītājiem. Savstarpējās kolektīva attiecības palīdz radīt kopīgas misijas apziņu. Pētījumā noskaidrots, ka darba kolektīvā, kurā ir spēcīgs savstarpējā atbalsta tīkls, ir par 47% augstāka darba jēgas apzināšanās [1]. Jēgu darbā palīdz izprast arī savstarpēja dalīšanās ar šo apziņu. Šāda rīcība paaugstina apmierinātību ar darbu par 33% [1]. Savukārt vēl lielāka ietekme ir viedokļu sakritībai ar vadītājiem par darba jēgu, šādā veidā paaugstinot gandarījumu par darbu par 46% [1]. Vairākums uzņēmumu vadītāju (79%) izjūt jēgu tajā, kāpēc un ko dara darbā [3]. Līdz ar to vadītāji un kolēģi ir piemēroti iedvesmotāji atrast dziļāku jēgu darbam. 

Iepazīstiniet un atgādiniet par uzņēmuma vērtībām un mērķiem. Darbiniekiem dziļāku jēgu savam darbam veido arī uzņēmumu vērtību un mērķu izzināšana. Apgūstot uzņēmuma kultūru, var saskatīt kopējo darbības virzienu un tajā identificēt savu darba jēgu. Darba dziļāku jēgu darbinieki var saredzēt no sava un kolēģu sniegtā devuma klientiem un sabiedrībai. Turklāt aptaujā 50% uzņēmumu vadītāju norādījuši, ka uzņēmuma kultūra ietekmē darbinieku produktivitāti [4].

Iepazīstiniet ar klientiem. Izzinot uzņēmuma mērķauditoriju un klientus, darbinieki iepazīst, kādi cilvēki saņems viņu radītos produktus vai pakalpojumus. Un tie var būt kas vairāk par vienkāršiem apkopotiem datiem, piemēram, ar tikšanās pasākumiem, šo izzināšanu padarot personīgu. Klientu vēlmju un pieredzes izzināšana palīdz vairāk identificēt sava darba jēgu. Līdz ar klientu iepazīšanu, paaugstināsies arī atbildības sajūta un vēlme sniegt labāko darba rezultātu. 

Atbalstiet darbinieku karjeras attīstību. Individuālo un kolektīvo apmācību atbalstīšana veicina aktīvāku darbinieku iesaistīšanos darba procesā un rada izpratni, kāpēc viņš strādā konkrētajā uzņēmumā un ar kādu mērķi. Zināšanu apgūšana veicina produktivitāti, jo papildinātās zināšanas ļauj veikt uzdevumus ātrāk un kvalitatīvāk. Pētījumā 84% uzņēmumu vadītāji norādīja, ka apmācību programmas ir efektīvas darbinieku produktivitātes paaugstināšanā [5]. Iedzīvinot uzņēmumā mācīšanās kultūru, darbinieki atrod jēgu savam darbam.

Novērtējiet darbiniekus un sniedziet atgriezenisko saiti. Darbiniekiem ir svarīgi būt novērtētiem par labo veikumu un saņemt ieteikumus, kā uzlabot darba sniegumu. Saņemot atgriezenisko saiti, darbinieki sajūt, ka veic nozīmīgus uzdevumus uzņēmuma un sabiedrības labā. Psiholoģe Vendija Ulriha (Wendy Ulrich) norādījusi: “Cilvēki atrod jēgu tad, kad skaidri redz ciešu saikni starp savām iekšējām vērtībām un to, ko viņi dara.” [6]. Tāpēc uzņēmumiem jāpalīdz darbiniekiem saskatīt viņu individuālo veikumu un savienot sasniegto ar individuālajām vērtībām un devumu sabiedrībai.

Jēgas atrašana savam darbam uzlabo darba produktivitāti. Lai darbinieki apzinātos sava darba nozīmi, ir būtiski iepazīt gan savas iekšējās vērtības, gan uzņēmuma vērtības un mērķi. Jēgas atrašanu arī veicina kolektīva savstarpējo attiecību stiprināšana, klientu iepazīšana un darbinieku novērtēšana.Saliedējiet kolektīvu, atbalstiet darbinieku zināšanu apguvi un novērtējiet komandu kopā ar Efectio – mūsdienīgo, digitālo platformu www.efectio.com/lv!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.